Recyklace odpadů

Společnost ALBUS CZ s.r.o.  provádí:
 • Provozování zařízení sběru, výkupu a využívání odpadů v Boršicích
 • Recyklace stavebních a demoličních odpadů, postupy R5 a R12, číslo zařízení CZZ00947
 • Provádění staveb a jejich odstraňování
 • Provozování mobilního zařízení k využívání odpadů – mobilní hrubodrtič RESTA HTH3 na území Zlínského kraje, IČZ: CZZ00962
Ceník odpadů přijímaných do zařízení:
Zemina a kamení:                     tř. 170504                                         220 Kč / tuna / v případě doložení rozborů
                                                                                                                  280 Kč / tuna / v případě nedoložení rozborů
Beton: tř. 170101                                          
 • čistý bez ocelové výztuže do velikosti 0,50 m                         150 Kč / tuna
 • čisté bez ocelové výztuže větší než 0,50 m                              210 Kč / tuna
 • s příměsí zeminy                                                                             260 Kč / tuna
   •  
 • železobeton (panely, výrobky)                                                     550 Kč / tuna
 • železobeton z předpjatého betonu                                             700 Kč / tuna
Asfaltové směsi: tř. 170302                    
 • bez příměsi zeminy a do velikosti 0,50 m                                 450 Kč / tuna
 • s příměsí zeminy a kry větší než 0,50 m                                   680 Kč / tuna
Směs betonu, cihel, tašek:       tř. 170107                                          360 Kč / tuna
Příplatky:
Nežádoucí látky: / dřevo, sklo, plasty …. )                         40 až 250 Kč / tuna
*Ceny jsou uvedeny bez DPH.
POŘÍZENÍ TECHNOLOGIE-ALBUS CZ, S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu je pořízení nové mobilní drtící jednotky. Cílem projektu je uplatnit inovativní nízkouhlíkovou technologii v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin.