Výkup a recyklace odpadů

Firma ALBUS CZ s.r.o. nově provádí:

  • Provozování zařízení sběru, výkupu a využívání odpadů v Boršicích
  • Recyklace stavebních a demoličních odpadů, postupy R5 a R12, číslo zařízení CZZ00947
  • Provádění staveb a jejich odstraňování
  • Provozování mobilního zařízení k využívání odpadů – mobilní hrubodrtič RESTA HTH3 na území Zlínského kraje, IČZ: CZZ00962

Ceník odpadů přijímaných do zařízení:

Zemina a kamení:                     tř. 170504                   220 Kč / tuna / v případě doložení rozborů /

260 Kč / tuna / v případě nedoložení rozborů /

Beton:                                           tř. 170101                     100 Kč / tuna

Asfaltové směsi:                         tř. 170302                   180 Kč/tuna

Směs betonu, cihel, tašek:       tř. 170107                    300 Kč/tuna

Příplatky:

Nežádoucí látky: / dřevo, sklo, plasty …. )       40 až 250 Kč / tuna

Kusovitost: nad 600 mm                                          100 Kč / tuna

*Ceny jsou uvedeny bez DPH.

POŘÍZENÍ TECHNOLOGIE-ALBUS CZ, S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu je pořízení nové mobilní drtící jednotky. Cílem projektu je uplatnit inovativní nízkouhlíkovou technologii v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin.